Translations by Sworn Translator

 

 All kinds of family law documents
 General terms and conditions
 Agreements and contracts
 Rules and regulations
 Articles of Association
 Estate inventories
 Interim reports
 Rulings and decisions
 Statements of case and pleadings
 Company presentations
 Ordinances
 Insurance reports
 Insurance terms and conditions
 Accident reports

 Divorce documents
 Acts
 Police documents and reports
 Income statements
 Auditor's reports
 Reports
 Statutes
 Applications for summons
 Letters of reference and CVs
 Government reports
 Wills
 Annual reports
 Codes, guidelines and general advice
 Prenuptial agreements

 

 

 

School certificates and employment certificates

 

Betyg & Intyg Översättningar

Certificates and Letters of Reference

Translation of various documents issued by schools, public authorities, employers, etc.

The globalization of society has resulted in a greater need for the validation of education and training documents in addition to internationally recognized translations of personal documents; for example, school certificates and letters of reference. These require an authorized translation, i.e. a translation by an Authorized Public Translator.

 Employment certificates
 Diplomas
 Adoption papers
 Birth certificates 
 Death certificates Letters of reference
 Extracts from registers
 Registration certificates 
 Certificates of service
 Education and training certificates

 

I also accept rush jobs and proof reading assignments

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserad översättare från /till Svenska till/från

Serbiska, Kroatiska, Bosniska

’Auktoriserad translator’ är den skyddade yrkestiteln för översättare som genomgått ett statligt prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Auktorisation meddelas av Justitie Department. Endast fysiska personer kan vara auktoriserade. Det finns inga lagliga krav för att få utöva yrket som översättare och kvaliteten kan därför vara mycket skiftande. Auktorisationen utgör därför en kvalitetsgaranti. Fråga alltid efter auktoriserade översättare.

Utöver kvalitetsaspekterna är en
auktoriserad translator också behörig enligt lag att bestyrka översättningen. Du kan vara säker på att en översättning som är utförd av en auktoriserad translator (Authorized Public Translator godtas

 i utlandet av utländska myndigheter, domstolar, osv.

Dessutom har
auktoriserade translatorer - men inte andra översättare - lagstadgad tystnadsplikt. Om sekretess är en känslig fråga för din verksamhet eller personliga förhållanden bör du fråga översättningsbyrån om precis vem (namn) som skall utföra översättningen, om översättaren är intern eller frilans och om han/hon är auktoriserad.

 

 

 Alla slags familjerättsliga dokument
 Allmänna villkor
 Avtal
 Bestämmelser
 Bolagsordningar
 Bouppteckningar
 Delårsrapporter
 Domar och beslut
 Domstolsinlagor
 Företagspresentationer
 Förordningar
 Försäkringsrapporter
 Försäkringsvillkor
 Haverirapporter

 

 

Betyg & Intyg översättningar

Olika slags dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.

Internationaliseringen av samhället har resulterat i ett ökat behov av validering av utbildning samt internationellt godtagbara översättningar av personliga dokument, t.ex. betyg och intyg. Då behövs en professionellt utförd översättning som är auktoriserad, d.v.s din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare.

 

 

 Arbetsintyg
 Diplom 
 Dopbevis
 Dödsfallsintyg 
 Kursintyg 
 Personbevis
 Referenser
 Registerutdrag 
 Registreringsbevis
 Skolbetyg
 Tjänstgöringsintyg
 Utbildningsbevis
 Utdrag ur folkbokföringsregistret
Jag  åtar mig  även expressuppdrag samt korrekturläsning.

 

 

 


För mer information om översättning av betyg och intyg, ring mig eller
fyll i en kostnadsförfrågan